Mijn bedrijf profileert zich met name op het gebied van corporate PR: het totaal aan middelen en activiteiten dat een bedrijf of instelling positioneert en waarmee een bedrijf of instelling zich profileert ten opzichte van andere bedrijven of instellingen.

In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt voor bedrijven en instellingen in de hightech sector. Technologie inspireert mij. Door jarenlange ervaring spreek ik de taal van mensen die in de technologiesector werken en van grote en kleine organisaties die innovatie aanjagen en nieuw talent de kans geven.

Mijn expertise ligt in de combinatie van zowel het ontwikkelen van een communicatieplan als ook de uitvoering daarvan om zo te komen tot een geheel van goed op elkaar afgestemde activiteiten en middelen.

home